Nieuw Organiseren in Zorg & Welzijn

Een bijzonder congres voor bestuurders, managers, stafmedewerkers, teamcoaches en professionals in zorg en welzijn die stappen willen zetten in nieuwe, eigentijdse manieren van (samen)werken en daarin willen leren van experts en van elkaar.

Donderdag 23 maart 2017
Tijd: 09.30 – 16.00 uur
Deelnemersprijs: € 495 p.p. excl. btw
Locatie: Delta Center Zwolle


Thema

De afgelopen jaren laten enorme – en soms tegenstrijdige – veranderingen in zorg en welzijn zien. Meer vraag, meer marktwerking, minder geld, digitalisering, schaalvergroting, cliëntgericht werken en meer oog voor de menselijke maat: er is weinig dat niet aan verandering onderhevig is. Veel instellingen ontwikkelen nieuwe diensten en voorzieningen en geven zorgprocessen en ondersteunende diensten opnieuw vorm. De wijze waarop zorg- en welzijnsprofessionals samenwerken is daardoor ingrijpend aan het veranderen. Naast de klassiek ingerichte zorginstellingen en welzijnsorganisaties ontstaan nieuwe organisatievormen. Meer en meer wordt gewerkt in horizontale zelforganiserende teams. Maar ook zien we bijvoorbeeld steeds meer coöperaties en netwerkverbanden van zzp’ers ontstaan, die ontsnappen uit de beklemmende bureaucratie die in klassiek georganiseerde instellingen dikwijls wordt gevoeld.

Hoe geef je als organisatie, maar ook als professional, betekenis aan al deze ontwikkelingen? Wat doe je wel en wat niet? Wat zijn de succesfactoren en valkuilen op weg naar nieuw organiseren? Hoe geef je vorm aan een proces van samen leren en ontwikkelen?

(meer…)

Lees meer

Het Grote Kleine Inspiratieboekje voor HR & Nieuw Organiseren

In verband met het congres ‘Nieuw Organiseren: de belangrijkste uitdaging voor HR!’ van 8 maart jl. hebben wij een boekje uitgebracht. Dit Grote Kleine Inspiratieboekje voor HR & Nieuw Organiseren bevat bijdragen van alle experts die aan het congres hebben meegewerkt. Ook is een impressie van het congres opgenomen.

Het boekje is te bestellen bij De Alfabetboeken maar ook gewoon – gratis – te downloaden (klik op de afbeelding).

(meer…)

Lees meer