SLUITEN

Expeditietraining, een nieuw concept

Het rendement van standaardtrainingen is vaak laag. Deelnemers bereiden zich onvoldoende voor, de training zelf is weliswaar leerzaam en inspirerend, maar het is lastig de nieuwe ideeën en voornemens in de praktijk te brengen. Na een aantal weken blijkt dikwijls dat het aanvankelijke enthousiasme keihard is ingehaald door de waan van de dag.

Wij hebben daarom een nieuw concept ontwikkeld: de expeditietraining. Een concept waarin de praktijk centraal staat, niet de training. Expeditietrainingen bieden effectieve ondersteuning bij de ontwikkeling naar andere, waardegerichte vormen van organiseren, samenwerken en leidinggeven. Ze zijn bedoeld voor bestuurders, directeuren, managers, staffunctionarissen, toezichthouders en leden van medezeggenschapsorganen.

Opzet van de training

Een expeditietraining begint op het moment van inschrijving. We organiseren zo snel mogelijk een verkenningsbijeenkomst waarin we de deelnemers kritisch bevragen op wat ze willen bereiken en welke rol de training daarin kan vervullen. Op basis daarvan spitsen we het programma toe op de veranderingen waar ze voor staan.

Tot aan de training zelf sturen we regelmatig een korte opdracht, een spannende vraag, een prikkelende stelling, een inspirerend artikel of een praktisch boekje. Bedoeld als hulpmiddel bij het ontwikkeltraject en als voorbereiding op de training. We zorgen er op deze manier voor dat de deelnemers vanaf moment nul op scherp staan.

Tijdens de training zetten we de deelnemers aan het werk. Wij als trainers spelen soms de rol van expert, maar vooral ook die van sherpa die helpt en begeleidt. We volgen tijdens de training verschillende sporen. Sommige daarvan diepen we meer uit dan andere, afhankelijk van de wensen en ambities en van de vraagstukken die zich op dat moment aandienen. De training eindigt altijd met het opstellen van een ‘VanPlan’, waarin de deelnemers kort en bondig opschrijven wat ze na de training van plan zijn.

Na de training helpen we daarbij. Dat doen we in de vorm van vragen, opdrachten en ondersteunend materiaal. In een terugkombijeenkomst vertellen de deelnemers ons, maar vooral elkaar, wat er terecht is gekomen van de plannen. Niet om elkaar de maat te nemen, maar om van elkaar te leren, via de methode van waarderend onderzoeken.

Transfertraject

Tijdens de terugkoppelbijeenkomst kan ook een transfertraject worden uitgestippeld, waarin afspraken worden gemaakt over het vervolg. Zo’n transfertraject kan verschillende vormen aannemen, zoals bijvoorbeeld:

  • Het organiseren van een seminar, waarin de resultaten van de expeditietraining aan collega’s worden gepresenteerd.
  • Het opzetten van een digitaal platform, waarin de deelnemers informatie en ervaringen uitwisselen over de voortgang van het ontwikkeltraject.
  • Het starten van een intervisiegroep, waarin de deelnemers de problemen en valkuilen waar ze tijdens het ontwikkeltraject mee worden geconfronteerd, delen en bespreken.

Incompany

Wij bieden onze trainingen in principe alleen incompany aan. Een belangrijke reden daarvoor is dat het in moderne organisaties steeds minder gaat om individuen, maar vooral om teams die in wisselende samenstellingen bijdragen aan de organisatiedoelen. Individuele ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling zijn meer dan ooit onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is daarom essentieel deze samen te brengen en tegelijkertijd te stimuleren. Onze trainingen zijn primair bedoeld om teamleren en organisatieleren te faciliteren.

Een incompany training kan gevolgd worden door een homogeen team, maar ook door een heterogene groep. Vaak gaat het dan om mensen die als voortrekker willen fungeren om bepaalde ontwikkelingen binnen de organisatie op gang te brengen of te versnellen.

Het kan ook om een team gaan dat bestaat uit mensen uit verschillende organisaties, die voor een korte of langere tijd samenwerken om een bepaald doel te bereiken of een bepaalde cliëntengroep te bedienen. Bijvoorbeeld een projectgroep, een ontwikkelgroep of een wijkteam in het sociaal domein.

Ook voor organisatienetwerken

De uitzondering op de regel (alleen incompany) is dat wij ook expeditietrainingen verzorgen voor organisatienetwerken die gericht zijn op samenwerking, verbinding en kennisdeling. Dit kunnen trainingen met open inschrijving zijn, waarbij wij als voorwaarde stellen dat je altijd met minimaal twee mensen uit dezelfde organisatie deelneemt, om de transfer naar de praktijk te bevorderen.

In deze trainingen maken wij expliciet gebruik van de verscheidenheid die de deelnemers meenemen aan achtergrond, werkveld en ervaring. Leren van en met elkaar. Niet het wiel zelf uitvinden als dat niet nodig is: oplossingen liggen dikwijls voor het oprapen bij andere organisaties. Succesverhalen uitwisselen, maar ook aandacht voor mislukkingen en rafelrandjes.