Ruimte voor de essentie (3)

Niet alles is essentieel. Nee zeggen is misschien wel een van de belangrijkste leiderschapsvaardigheden.

Wat je kunt leren van dolfijnen

Dolfijnen zijn bijzonder nieuwsgierig en gek op verandering. Hun aard is ‘spel’.

Ruimte voor de essentie (2)

Tijdmanagement is voor mensen die niet durven te kiezen. Het gaat niet om tijd maar om aandacht.

Expeditietraining, een nieuw concept

Effectieve ondersteuning bij de ontwikkeling naar nieuwe vormen van organiseren, samenwerken en leidinggeven.

Transformaties raken het hart

Een proces dat van binnenuit komt, waarbij alles wat vanzelfsprekend was ter discussie staat.

Ruimte voor de essentie (1)

Meer bereiken door minder te doen, dat is de uitdaging voor veel managers en professionals.

Meer invloed door breinkennis

,

Lessen van het brein: wees er op tijd bij, zorg voor een positieve sfeer en zoek naar de gemene deler.

Expeditie naar nieuw schoolconcept

Ouders, buurtgenoten, gemeente en instellingen denken mee over nieuwe school.

Waardevol toezicht

Een scherp oog op missie en waarden helpt om strategische keuzes te beoordelen.

Mag een leider ook een loser zijn?

Moeten leiders wel altijd voorbeeldgedrag tonen en van onbesproken gedrag zijn?

MBA voor dwarsliggers

Een model dat helpt om misstanden in de organisatie te lijf te gaan.

Nieuw Organiseren in Voorst

,

Een van onze eerste expedities bij de overheid was die bij de gemeente Voorst.

Sturen door los te laten

,

Een van onze eerste expedities binnen het onderwijs was die bij Stichting Consent.

Organisatie onderdrukt passie

Als je organiseert vanuit het beeld van een machine, dan heb je de poppen aan het dansen.

Inspirerende visie op de toekomst?

,

De missie en visie als ver-van-mijn-bed show. Van retoriek naar aandacht.

Vergrijzing en vernieuwing

Nieuw organiseren gaat veel beter als we daarbij de ervaring van ouderen benutten.

P&O: terug naar de bedoeling

,

Ondanks alles wat er op de verpleegafdeling mis ging, heb ik er geen P&O-er gezien.

Organisatiemodellen vervuilen je blik

Modellen kunnen er voor zorgen dat we een deel van onze menselijkheid verliezen.

Toezicht met vertrouwen

Om de belangrijke zaken boven tafel te krijgen, is open communicatie en vertrouwen nodig.

Nieuw Organiseren: op expeditie

Geen uitgebreide analyses en plannen maar denken en doen hand-in-hand.

Transformatie en vertrouwen

,

Vertrouwen in de burger als uitgangspunt voor de transformatie in het sociaal domein.

Het toezicht heeft helden nodig

Toezichthouders moeten hun eigen afweging durven te maken en hun mond open doen als ze misstanden constateren.

De OR is aan vernieuwing toe!

De moderne OR vervult de rol van kantelaar, procesregisseur of waakhond.

Toezicht vraagt om gezond verstand

Hoe zorgen we ervoor dat toezichthouders zich vrij voelen om te durven te zeggen wat ze vinden?

Onderwijs: terug naar de bedoeling

Leerkrachten moeten een centrale rol krijgen bij duurzame innovaties in het onderwijs.

De helden van de ondernemingsraad

Wat kun je doen als je ‘onder de streep’ vooral angst en gemor ziet?

Nieuwe helden (1)

Wees geen meeloper, maar probeer een held te zijn, al is het maar een kleine held.

Nieuwe helden (2)

Zinloze regels en targets. Onoirbaar handelen. Hoe kun je dit soort misstanden bestrijden?

Gezocht: helden op het werk

Ken jij leidinggevenden die zich schuldig maken aan machtsmisbruik? En wat doe je dan?

Organiseren vanuit vertrouwen

Je weet dat mensen ja zeggen en nee doen, kun je dan wel organiseren vanuit vertrouwen?

Werkt de decentralisatie?

,

Stop met al die nota’s, schema’s en prestatie-indicatoren in het sociaal domein.

OR: bureaucratie of vertrouwen?

Als je een cultuur van vertrouwen wilt, moet je je niet overal mee willen bemoeien.

Gelijkvormig of gelijkwaardig?

De neiging tot uniformiteit leidt tot verspilling van energie, tijd en geld.

Een gesmeerde machine?

We maken organisaties zo ingewikkeld dat niemand begrijpt waar ze voor zijn bedoeld.

Dat doen we hier niet, jongeman!

Cultuurverandering kost zeker vijf jaar, zeggen de deskundigen. Maar dat is onzin.

Cultuurverandering? Leuk!

Richt je op wat goed gaat, begin bij jezelf en zes andere tips voor cultuurverandering.

Ontwikkelingen op z’n Belgisch

Invoering elektronisch patiëntendossier vereist een cultuurverandering. En dus?

Hou op met draagvlak creëren

Prachtige plannen, maar waarom werken ze vaak niet? Ze zijn toch helder op papier gezet?

Gemeente, luister naar de klant!

Start geen ‘project dienstverlening’. Voordat je het weet heb je een vergadercircus opgetuigd.

Het Nieuwe Werken gaat veel dieper!

Ondanks alle goede bedoelingen werkt het nieuwe werken vaak niet. Hoe kan dat?