Meer invloed door breinkennis

,

Lessen van het brein: wees er op tijd bij, zorg voor een positieve sfeer en zoek naar de gemene deler.

Mag een leider ook een loser zijn?

Moeten leiders wel altijd voorbeeldgedrag tonen en van onbesproken gedrag zijn?