Meer invloed door breinkennis

,

Lessen van het brein: wees er op tijd bij, zorg voor een positieve sfeer en zoek naar de gemene deler.

MBA voor dwarsliggers

Een model dat helpt om misstanden in de organisatie te lijf te gaan.

Trends in medezeggenschap

De OR moet weten wat er speelt in de wereld en wat dit betekent voor organisatie en medezeggenschap.

De OR is aan vernieuwing toe!

De moderne OR vervult de rol van kantelaar, procesregisseur of waakhond.

Ondernemingsraden op expeditie

Een bijzondere conferentie over nieuwe vormen van organiseren en medezeggenschap en de rol van de OR.

De helden van de ondernemingsraad

Wat kun je doen als je ‘onder de streep’ vooral angst en gemor ziet?

Betere en mooiere organisaties

Om misstanden te bestrijden en betere en mooiere organisaties te ontwikkelen is heldengedrag nodig.

Medezeggenschap in beweging

Er is geen blauwdruk voor de ontwikkeling van medezeggenschap. We moeten daarom met elkaar op expeditie.

Nieuwe rollen voor de OR

Waakhond, kantelaar, procesregisseur, onderhandelaar en lid van de stakeholdersraad: nieuwe rollen voor de eigentijdse OR.

OR: bureaucratie of vertrouwen?

Als je een cultuur van vertrouwen wilt, moet je je niet overal mee willen bemoeien.

Nieuwe visie op medezeggenschap

Onze wereld verandert en de OR moet mee in een nieuwe, moderne rol. Een portret van ‘de nieuwe helden’.