Expeditie naar nieuw schoolconcept

Ouders, buurtgenoten, gemeente en instellingen denken mee over nieuwe school.

Sturen door los te laten

,

Een van onze eerste expedities binnen het onderwijs was die bij Stichting Consent.

ICT en technologie in de klas?

Grijp de kansen die de nieuwe technologie biedt, ze kunnen recht doen aan verschillen tussen leerlingen.

Scholen op expeditie

,

Resultaten van een traject dat uitgaat van vertrouwen in de vernieuwingskracht van medewerkers en scholen.

Terug naar de bedoeling

De expeditieaanpak: een creatief samenspel tussen bestuurders, schoolleiders en leerkrachten.

Onderwijs: terug naar de bedoeling

Leerkrachten moeten een centrale rol krijgen bij duurzame innovaties in het onderwijs.

Sturen door los te laten

,

Hoe de expeditieaanpak bij een onderwijsorganisatie heeft geleid tot meer energie, een betere samenwerking en meer leerlingen.