Nieuw Organiseren in Voorst

,

Een van onze eerste expedities bij de overheid was die bij de gemeente Voorst.

Sturen door los te laten

,

Een van onze eerste expedities binnen het onderwijs was die bij Stichting Consent.

Inspirerende visie op de toekomst?

,

De missie en visie als ver-van-mijn-bed show. Van retoriek naar aandacht.

Nieuw Organiseren: op expeditie

Geen uitgebreide analyses en plannen maar denken en doen hand-in-hand.

Scholen op expeditie

,

Resultaten van een traject dat uitgaat van vertrouwen in de vernieuwingskracht van medewerkers en scholen.

Adviseurs zijn ook maar mensen

Ook organisatieadviseurs kunnen ongeduldig worden, twijfelen, zich ergeren of boos worden. Hoe erg is dat?

Sturen door los te laten

,

Hoe de expeditieaanpak bij een onderwijsorganisatie heeft geleid tot meer energie, een betere samenwerking en meer leerlingen.

Nieuw Organiseren in Voorst

,

Een nieuwe kijk op organiseren en veranderen bij de gemeente Voorst. Niet reorganiseren maar samen ontwikkelen.

Cultuurverandering? Leuk!

Richt je op wat goed gaat, begin bij jezelf en zes andere tips voor cultuurverandering.

Hou op met draagvlak creëren

Prachtige plannen, maar waarom werken ze vaak niet? Ze zijn toch helder op papier gezet?

Anders veranderen (2)

,

Een onderzoek naar veranderingsprocessen binnen 30 gemeenten. Betrek medewerkers en burgers er meer bij!

Anders veranderen (1)

,

Een nieuw concept voor veranderingen: de InnovatieCirkel. Elke fase vraagt zijn eigen benadering.

Overheid en cultuurverandering

,

Lessen uit de praktijk: vermijd standaardrecepten, accepteer weerstand en kies een heldere aanpak met concrete doelen.