Voorbij de gouden muur

Er is behoefte aan een nieuwe invulling van het controllersvak binnen gemeenten. De denkrichting: postmoderne control.

Inspirerende voorbeelden

Leidt planning en control bij de overheid tot ongewenste bureaucratie? Vier voorbeelden laten zien dat het anders kan.

Losser in control? (2)

Gemeenten hebben de neiging te kiezen voor een te strakke control in plaats van: strak waar het moet en los waar het kan.

Losser in control? (1)

Voordat je kunt kiezen voor een lossere vorm van control moet de basis op orde zijn. Daar hoort een strakke aanpak bij.

Control bij gemeenten

Waarom worden de hoge verwachtingen die er van planning en control bestaan lang niet altijd waargemaakt?

Meer sturing, minder papier

Controllers willen de ‘enorme papierberg’ rond planning en control indammen. Wat is hier voor nodig?

Vreugde en verdriet over control

Planning en control is vaak één geweldig groot ritueel. Om dit te doorbreken is lef en empathie van groot belang.

Gemeentecontroller: toon passie!

Alleen als de controller het belang van control met passie uitdraagt zullen ook anderen dit belang gaan zien.

Zin en onzin van sturing en control

We schrijven de ene helft van het jaar op wat we gaan doen, en de andere helft noteren we waarom dat niet lukte.

Control binnen de overheid

De helft van de overheidscontrollers beoordeelt de kwaliteit van de eigen planning- en controlfunctie als ‘matig tot onvoldoende’.