ICT en technologie in de klas?

Grijp de kansen die de nieuwe technologie biedt, ze kunnen recht doen aan verschillen tussen leerlingen.

Trends in medezeggenschap

De OR moet weten wat er speelt in de wereld en wat dit betekent voor organisatie en medezeggenschap.

Ondernemingsraden op expeditie

Een bijzondere conferentie over nieuwe vormen van organiseren en medezeggenschap en de rol van de OR.

Scholen op expeditie

,

Resultaten van een traject dat uitgaat van vertrouwen in de vernieuwingskracht van medewerkers en scholen.

Terug naar de bedoeling

De expeditieaanpak: een creatief samenspel tussen bestuurders, schoolleiders en leerkrachten.

Adviseurs zijn ook maar mensen

Ook organisatieadviseurs kunnen ongeduldig worden, twijfelen, zich ergeren of boos worden. Hoe erg is dat?

Betere en mooiere organisaties

Om misstanden te bestrijden en betere en mooiere organisaties te ontwikkelen is heldengedrag nodig.

Medezeggenschap in beweging

Er is geen blauwdruk voor de ontwikkeling van medezeggenschap. We moeten daarom met elkaar op expeditie.

Nieuwe rollen voor de OR

Waakhond, kantelaar, procesregisseur, onderhandelaar en lid van de stakeholdersraad: nieuwe rollen voor de eigentijdse OR.

Nieuwe visie op medezeggenschap

Onze wereld verandert en de OR moet mee in een nieuwe, moderne rol. Een portret van ‘de nieuwe helden’.

Sturen door los te laten

,

Hoe de expeditieaanpak bij een onderwijsorganisatie heeft geleid tot meer energie, een betere samenwerking en meer leerlingen.

Nieuw Organiseren in Voorst

,

Een nieuwe kijk op organiseren en veranderen bij de gemeente Voorst. Niet reorganiseren maar samen ontwikkelen.

Voorbij de gouden muur

Er is behoefte aan een nieuwe invulling van het controllersvak binnen gemeenten. De denkrichting: postmoderne control.

Inspirerende voorbeelden

Leidt planning en control bij de overheid tot ongewenste bureaucratie? Vier voorbeelden laten zien dat het anders kan.

Losser in control? (2)

Gemeenten hebben de neiging te kiezen voor een te strakke control in plaats van: strak waar het moet en los waar het kan.

Losser in control? (1)

Voordat je kunt kiezen voor een lossere vorm van control moet de basis op orde zijn. Daar hoort een strakke aanpak bij.

Werken aan een klantgerichte gemeente

Luistert de gemeente niet? Word je van het kastje naar de muur gestuurd? Drie lessen voor het versterken van klantgerichtheid.

Control bij gemeenten

Waarom worden de hoge verwachtingen die er van planning en control bestaan lang niet altijd waargemaakt?

Meer sturing, minder papier

Controllers willen de ‘enorme papierberg’ rond planning en control indammen. Wat is hier voor nodig?

Anders veranderen (2)

,

Een onderzoek naar veranderingsprocessen binnen 30 gemeenten. Betrek medewerkers en burgers er meer bij!

Anders veranderen (1)

,

Een nieuw concept voor veranderingen: de InnovatieCirkel. Elke fase vraagt zijn eigen benadering.

Vreugde en verdriet over control

Planning en control is vaak één geweldig groot ritueel. Om dit te doorbreken is lef en empathie van groot belang.

Gemeentecontroller: toon passie!

Alleen als de controller het belang van control met passie uitdraagt zullen ook anderen dit belang gaan zien.

Zin en onzin van sturing en control

We schrijven de ene helft van het jaar op wat we gaan doen, en de andere helft noteren we waarom dat niet lukte.

Control binnen de overheid

De helft van de overheidscontrollers beoordeelt de kwaliteit van de eigen planning- en controlfunctie als ‘matig tot onvoldoende’.

Tussen droom en daad

Het tij lijkt gunstig voor P&O-ers in overheidsland. De moderne ambtenaar stelt andere eisen. Waarom gebeurt het dan niet?

Overheid en cultuurverandering

,

Lessen uit de praktijk: vermijd standaardrecepten, accepteer weerstand en kies een heldere aanpak met concrete doelen.