Publicaties

In de afgelopen jaren heb ik flink gepubliceerd, al zeg ik het zelf. De meeste artikelen en columns kun je hieronder downloaden. Ik heb ze voor het gemak onderverdeeld in een aantal categorieën:


Nieuwste publicaties over Organisatieontwikkeling

Scholen op expeditie

Scholen op expeditie

Resultaten van een traject dat uitgaat van vertrouwen in de vernieuwingskracht van medewerkers en scholen. Lees verder...
Adviseurs zijn ook maar mensen

Adviseurs zijn ook maar mensen

Ook organisatieadviseurs kunnen ongeduldig worden, twijfelen, zich ergeren of boos worden. Hoe erg is dat? Lees verder...
Gezocht: nieuwe helden

Gezocht: nieuwe helden

Zinloze regels en targets. Machtsmisbruik. Om dit soort misstanden te bestrijden is heldengedrag nodig. Lees verder...
Helden op het werk

Helden op het werk

Twee boeken die je bij de keel grijpen en verplichte kost zouden moeten zijn voor managers en hun stafadviseurs. Lees verder...

Nieuwste publicaties over de Overheid

Transformatie en vertrouwen

Transformatie en vertrouwen

Kunnen we vertrouwen in de burger als uitgangspunt nemen bij de transformatie in het sociaal domein? Lees verder...
Werkt de decentralisatie?

Werkt de decentralisatie?

Gemeenten pakken hun nieuwe taken in het sociaal domein nog vaak op een bureaucratische manier op. Lees verder...
Nieuw organiseren in Voorst

Nieuw organiseren in Voorst

Een nieuwe kijk op organiseren en veranderen bij de gemeente Voorst. Niet reorganiseren maar samen ontwikkelen. Lees verder...
Gemeente, luister naar de klant!

Gemeente, luister naar de klant!

Klantgerichtheid verbeteren kan simpel: naar de mensen toe en ‘gewoon’ met ze gaan praten. Lees verder...

Nieuwste publicaties over het Onderwijs

ict en technologie in de klas?

ict en technologie in de klas?

Grijp de kansen die de nieuwe technologie biedt, ze kunnen recht doen aan verschillen tussen leerlingen. Lees verder...
Scholen op expeditie

Scholen op expeditie

Resultaten van een traject dat uitgaat van vertrouwen in de vernieuwingskracht van medewerkers en scholen. Lees verder...
Terug naar de bedoeling

Terug naar de bedoeling

De expeditieaanpak: een creatief samenspel tussen bestuurders, schoolleiders en leerkrachten. Lees verder...
Sturen door los te laten

Sturen door los te laten

Hoe een onderwijsexpeditie heeft geleid tot meer energie, een betere samenwerking en meer leerlingen. Lees verder...

Nieuwste publicaties over Toezicht

Vernieuwing in toezicht

Vernieuwing in toezicht

Wat als angst en ongeschreven regels toezichthouders belemmeren om vrijuit te spreken en te handelen. Lees verder...
Toezicht vanuit vertrouwen

Toezicht vanuit vertrouwen

Vertrouwen is een centraal principe in het moderne toezicht. Tegelijkertijd is dit ook het meest lastige principe. Lees verder...

Nieuwste publicaties over Medezeggenschap

Trends in medezeggenschap

Trends in medezeggenschap

De OR moet weten wat er speelt in de wereld en wat dit betekent voor organisatie en medezeggenschap. Lees verder...
Betere en mooiere organisaties

Betere en mooiere organisaties

Om misstanden te bestrijden en betere en mooiere organisaties te ontwikkelen is heldengedrag nodig. Lees verder...
Terug naar de essentie van leren

Terug naar de essentie van leren

Deze tijd vraagt om manieren van leren die de organisatie toekomstbestendig maken. Wat is de rol van de OR? Lees verder...
Ondernemingsraden op expeditie

Ondernemingsraden op expeditie

Een bijzondere conferentie over nieuwe vormen van organiseren en medezeggenschap en de rol van de OR. Lees verder...

Nieuwste publicaties over Planning & control

Voorbij de gouden muur

Voorbij de gouden muur

Er is behoefte aan een nieuwe invulling van het controllersvak binnen gemeenten. De denkrichting: postmoderne control. Lees verder...
Vaarwel, klassieke controller

Vaarwel, klassieke controller

Allerlei fraudegevallen laten zien dat de klassieke controller onvoldoende zekerheid biedt. Is er een alternatief? Lees verder...
Inspirerende voorbeelden

Inspirerende voorbeelden

Leidt planning en control bij de overheid tot ongewenste bureaucratie? Vier voorbeelden laten zien dat het anders kan. Lees verder...
Control bij gemeenten

Control bij gemeenten

Waarom worden de hoge verwachtingen die er van planning en control bestaan lang niet altijd waargemaakt? Lees verder...

Nieuwste publicaties over Personeelmanagement

Nieuwe kansen voor hr

Nieuwe kansen voor hr

Er moet niet méér geïnvesteerd worden in het opleiden van medewerkers, het moet vooral anders. Lees verder...
Hoe minder hoe beter

Hoe minder hoe beter

Communicatietrainingen kosten organisaties zeeën aan tijd en handen vol geld maar leveren vaak maar weinig op. Lees verder...
Communicatietrainingen? Onzin!

Communicatietrainingen? Onzin!

Problemen binnen het team? Iedereen naar een communicatietraining! Jammer dat deze vaak niks oplevert. Lees verder...
Het nieuwe werken gaat veel dieper

Het nieuwe werken gaat veel dieper

Veel organisaties kiezen voor Het Nieuwe Werken. Maar dit vereist een fundamentele omslag in denken en doen! Lees verder...