Medezeggenschap

Trends in medezeggenschap

Trends in medezeggenschap

De OR moet weten wat er speelt in de wereld en wat dit betekent voor organisatie en medezeggenschap.
Lees verder...
Betere en mooiere organisaties

Betere en mooiere organisaties

Om misstanden te bestrijden en betere en mooiere organisaties te ontwikkelen is heldengedrag nodig.
Lees verder...
Terug naar de essentie van leren

Terug naar de essentie van leren

Deze tijd vraagt om manieren van leren die de organisatie toekomstbestendig maken. Wat is de rol van de OR?
Lees verder...
Ondernemingsraden op expeditie

Ondernemingsraden op expeditie

Een bijzondere conferentie over nieuwe vormen van organiseren en medezeggenschap en de rol van de OR.
Lees verder...
De OR is aan vernieuwing toe

De OR is aan vernieuwing toe

Veel OR'en houden zich bezig met het beoordelen van plannen van de directie. Dit leidt zelden tot betere besluiten.
Lees verder...
Medezeggenschap in beweging

Medezeggenschap in beweging

Er is geen blauwdruk voor de ontwikkeling van medezeggenschap. We moeten daarom met elkaar op expeditie.
Lees verder...
Nieuwe rollen voor de OR

Nieuwe rollen voor de OR

Waakhond, kantelaar, procesregisseur, onderhandelaar en lid van de stakeholdersraad: nieuwe rollen voor de eigentijdse OR.
Lees verder...
De helden van de ondernemingsraad

De helden van de ondernemingsraad

De Nieuwe OR is een ‘kantelaar’, een voorbeeld en voorloper als het gaat om Nieuw Organiseren. Dat vraagt het nodige lef.
Lees verder...
Nieuwe visie op medezeggenschap

Nieuwe visie op medezeggenschap

Onze wereld verandert en de OR moet mee in een nieuwe, moderne rol. Een portret van 'de nieuwe helden'.
Lees verder...