Transformatieve coaching

Met transformatieve coaching help ik leidinggevenden die de wens hebben hun organisatie of team om te vormen tot een plek waar mensen elkaar vertrouwen schenken, waar ze verantwoordelijkheid nemen en waar ze zich aan elkaar en aan het geheel verbinden. Transformatieve coaching richt zich zowel op het omgaan met de tegenwerking die je daarbij van je omgeving ondervindt, als op het overwinnen van de innerlijke weerstand en onzekerheid die je daarbij zelf ervaart.

In mijn optiek zijn deze transformaties nodig, omdat steeds meer mensen zich niet meer thuis voelen in klassieke organisaties, waarin systemen belangrijker zijn geworden dan mensen. Onze tijd vraagt om een ander type organisatie. Organisaties waar hiërarchie en bureaucratie plaatsmaken voor autonomie, waar mensen weer zelf nadenken in plaats van zich te laten leiden door anderen. Organisaties waar mensen met hart en ziel een waardevolle producten maken of diensten leveren. Waar ze niet worden gezien als ‘human resources’, maar als unieke mensen met hun eigen waarden, talenten en mogelijkheden. Dit vraagt om veranderingen die veel ingrijpender zijn dan de ‘gewone’ veranderingen die we elke dag om ons heen zien.

Gewone veranderingen, en dat geldt ook voor reorganisaties, houden het wezen van de organisatie overeind. Ze leiden in het beste geval tot het optimaliseren van wat er al is. Een transformatie raakt aan het hart van de organisatie. Deze verandert niet alleen de organisatie zelf, maar ook de manier waarop je er naar kijkt. Je zoekt naar de essentie van mensen en situaties en je maakt gebruik van de kracht die daarin verborgen zit. Je stopt met duwen. Je ontdekt welke kant iets op wil gaan en beweegt dan mee.

Transformatie is een proces dat van binnenuit komt. Wezenlijk anders denken, handelen en organiseren. Het leidt tot een diepe, radicale, onomkeerbare verandering, waarbij alles wat vanzelfsprekend was ter discussie komt te staan. Het vraagt loslaten wat je hebt geleerd en altijd hebt gedaan. Het vermogen om als het ware over je eigen schaduw heen te stappen.

De wens om je organisatie of team een transformatie te laten ondergaan in de richting van ‘nieuw organiseren’ vraagt daarmee om een persoonlijke verandering. Je zoekt de verandering in de eerste plaats in jezelf, waarbij je je belemmerende overtuigingen onderzoekt, je weerstand om te veranderen het hoofd biedt en je angst om los te laten overwint. Dit vraagt moed, lef en leiderschap. Het betekent een zoektocht naar je innerlijke kompas, die je helpt te doen wat je wilt in plaats van te willen wat je doet. Verbinding maken met jezelf, zodat je je kunt verbinden met anderen en ze kunt helpen hun eigen toekomst vorm te geven en duurzame veranderingen te realiseren.

Met transformatieve coaching help ik je daarbij. Ik doe dat op mijn eigen manier. Nuchter, onorthodox, waar nodig confronterend, maar altijd met respect.

Denk je dat ik in mijn rol als transformatieve coach iets voor je zou kunnen betekenen?