Inspirerende visie op de toekomst?

,

De missie en visie als ver-van-mijn-bed show. Van retoriek naar aandacht.

P&O: terug naar de bedoeling

,

Ondanks alles wat er op de verpleegafdeling mis ging, heb ik er geen P&O-er gezien.

Transformatie en vertrouwen

,

Vertrouwen in de burger als uitgangspunt voor de transformatie in het sociaal domein.

Werkt de decentralisatie?

,

Stop met al die nota’s, schema’s en prestatie-indicatoren in het sociaal domein.

Ontwikkelingen op z’n Belgisch

Invoering elektronisch patiëntendossier vereist een cultuurverandering. En dus?